Aircondition

Aircondition

Service og reparasjon Aircondition


Vi utfører service, reparasjon på Aircondition.


Skifte og rep. av komponenter, lekasjekontroll, trykktesting, fylling av kjølegass mm.

Service og vedlikehold.